Sivusto on suunniteltu tavallisille selaimille, jotka noudattavat sovittuja web standardeja. Sivuja on kuitenkin mahdollista lukea vanhoillakin selaimilla.


Ahlströmin alakoulu
Peda.net
-verkkopalvelu

Peda.net verkkoalusta

Helmi

Helmi-oppilashallinto

Edumerikarvia
O365-pilvipalvelu

Edumerikarvia O365

KiVa Koulu
-hanke

Kiva koulu -hanke


Kouluterveydenhuolto


Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on turvata jokaiselle oppilaalle mahdollisimman terve kasvu ja kehitys sekä juurruttaa oppilaisiin terveyttä edistävät elämäntavat yhteistyössä huoltajien ja koulun kanssa. Kouluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa: terveystarkastuksia, kasvuun ja kehitykseen liittyvien fyysisten ja psyykkisten sairauksien ja riskitekijöiden seulontaa ja mm. kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämistä. Kouluterveydenhoitaja ottaa tarvittaessa yhteyttä vanhempiin ja ohjaa oppilaan tarpeellisiin tutkimuksiin, seurantaan tai hoitoon.

Kouluterveydenhoitajan suorittamat terveystarkastukset:
 • 1. Luokka
  Perustarkastus, jossa mitataan pituus ja paino sekä tarkastetaan näkö ja ryhti. Laaditaan yksilöllinen rokotusohjelma. Oppilaan vanhemmat täyttävät kaavakkeen lapsen terveydentilasta etukäteen ja voivat halutessaan osallistua tarkastustilanteeseen.
 • 2. Luokka
  Terveydenhoitajan tarkastus: pituus, paino, ryhti ja rakenne.
 • 3. Luokka
  Suoritetaan tarpeelliset tutkimukset kuten pituus ja paino, erityistä huiomiota kiinnitetään ryhtiin.
 • 4. Luokka
  Terveydenhoitajan tarkastus: pituus, paino, ryhti ja rakenne.
 • 5. Luokka
  Tavoitteena terveellisten elämäntapojen opettelu. Painotusalueina ovat päihdekäyttäytyminen ja turvallisuus sekä murrosikään liittyvien asioiden selvittäminen ja mahdollisten vaikeuksien vähentäminen. Vanhempia ja opettajia pyydetään täyttämään kyselylomake oppilaan tilanteesta. Lääkärintarkastus, jossa sisältöinä pituus, paino, ryhti, iho, sydämen ja keuhkojen kuuntelu ja murrosiän kehitys. Yksilöllisen tarpeen mukaan tehdään muita tutkimuksia.
 • 6. Luokka
  Terveydenhoitajan tarkastus: pituus, paino, ryhti ja rakenne.

  Terveydenhoitaja Lehtisaari Tuula, puh. 044-701 4509 ottaa oppilaita vastaan koululla seuraavasti:
 • Maanantaisin klo 8.30 - 14.00
 • Tiistaisin klo 8.30 - 14.00
 • Torstaisin klo 9.00 - 13.00
 • Perjantaisin klo 8.30 - 14.00


  Koulukuraattori

  Koulukuraattori on koulun työntekijä, jonka työhön kuuluu oppilaiden hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Kuraattorin luokse voi tulla keskustelemaan koulunkäyntiin, vapaa-aikaan tai perhe-, ystävyys- ja kaverisuhteisiin liittyvistä huolista tai mistä tahansa mieltä painavasta. Kuraattorin kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Yhteyttä voi ottaa oppilas itse, vanhemmat, opettaja tai mahdollisesti muut oppilaan kanssa tekemisissä olevat tahot.

  Koulukuraattori toimii tarvittaessa yhteistyössä oppilaan, vanhempien, opettajien, oppilasta hoitavien ja kasvattavien henkilöiden, muun kouluyhteisön, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden viranomaisten kanssa.

  Koulukuraattori Sirpa Sulkala on tavattavissa koululla joka arkipäivä klo 8.45 - 15.00, puh. 044- 7246 467.


  Koulupsykologi

  Koulupsykologi huolehtii oppimisvaikeuksissa oppilaiden kognitiivisesta testauksesta. Tarvittaessa muita psykologin palveluita terveydenhoitaja ohjaa terveydenhuollon kautta psykologin palveluiden piiriin. Kliinisen psykologityön hoitaa terveydenhuolto, kognitiivisen testauksen koulupsykologi.  Hammashoito

  Oppilaiden yksilölliset tarkastusvälit ovat 6kk, 12kk ja 18kk. Tarkastuksissa kartoitetaan tilanne ja jokaisen yksilöllinen hoidon tarve. Uusi aika annetaan tarvittaessa hammaslääkärille tai suuhygienistille.

  Oikomishoito on siirtynyt Porin pääterveysasemalle osoitteeseen Maantiekatu 31, toinen kerros. Lähetteet oikomishoitoon tehdään Merikarvian hammashoitolassa. Hammaslääkärit ja suuhygienistit tarkastavat purennat hammastarkastuksen yhteydessä.

  Huoltaja varaa tarvittaessa lapselle ajan hammashoitolasta. Hoito on ilmaista alle 18 -vuotiaille.